Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

Objavljeno: 06.11.2019

SADNJA DRVEĆA

Sadnja drveća u sklopu akcije kolektivne sadnje odvijala  se je na više lokacija

 

    Ul. Fažanska – novouređeni parking zasađeno je 12 stabala

    Ul. A. Leme – „DI Mlinovi“ – 25.10.2019. zasađena su 3 stabla

    Iza Osnovne škole J.Dobrile –25.10.2019. –zasađena su 2 stabla

    Šumica kod HEP-a  (SŠ Zvane Črnja) –zasađeno je 10 stabala

    Osnovna škola Bernardo Benussi -25.10.2019. zasađena su 3 stabla

 

Pripremu za sadnju izvršio je Komunalni servis d.o.o.,a školska djeca uključila su se sa velikim interesom kod sadnje.