Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

15.10.2014

Orezivanje čempresa
Dovršeno je orezivanje čempresa na gradskim površinama.
Više >>

15.10.2014

Radovi na uređenju kružnog toka Gripole
Započeli su radovi na postavljanju navodnjavanja .
Više >>

16.10.2014

Čišćenje stabala paulovniije
U tijeku je uklanjanje plodova i čišćenje krošnji stablašica paulovnija na Obali palih boraca.
Više >>