Parkovi i zelenilo Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230; int. 125, 052/ 813 210

07.01.2016

Uklonjen kontejner iz mora..
Na Punti uklonjen kontejner za otpad  iz mora...
Više >>

11.01.2016

Vandalizam na Valdibori
NAŽALOST, NITI U OVOJ GODINI VANDALI I VANDALIZAM NE STAJU. RAZBIJANJE ŠAHTOVA ZA NAVODNJAVANJE U PARKU PALIH BORACA NA VALDIBORI. USPUT POŠARALI SU I SPOMENIK A NEDAVNO I RAZBILI TOBOGAN. NADAMO SE INTERVENCIJI MUP-a.
Više >>

12.01.2016

Cuvi uređenje
Ponovo očišćen pristup u park šumu Cuvi. Radove izvodi Komunalni servis d.o.o.
Više >>

13.01.2016

Uklanjanje opasnih grana i stabala
U tjeku je uklanjanje opasnih stabala i granja u Parku Hrvatskih branitelja
Više >>

14.01.2016

Vađenje panja stare tise
Prije nekoliko godina uklonili smo suho stablo stare tise u Istarskoj ulici, sa radovima vađenja korijena i panja čekalo se da ne bi došlo do jačeg oštećenja nogostupa.
Više >>

14.01.2016

Čišćenje i zimska priprema park šume
U tijeku je čišćenje park šume Punta Corrente
Više >>

14.01.2016

Radovi na Kuvima
Uklonjena su vjetroizvale i puknute grane na području Kuvi.
Više >>

20.01.2016

Čišćenje šumice Coccaletto
U tijeku je čišćenje šumice Coccaletto, radovi će biti dovršeni do kraja ovog tjedna.
Više >>