Pogrebne usluge Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230, int 124

Objavljeno: 18.10.2019

Prodaja kamenog granulata

Na gradskom groblju u Rovinju pruža se usluga uređenja grobnog mjesta , te ugradnja kamenog granulata.