Pogrebne usluge Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230, int 124

20.01.2009

Novosti gradsko groblje
Prošlog tjedna na Gradskom groblju radnici odvoza otpada i groblja postavili su dodatne kante za sakupljanje biootpada. U navedene kante posjetitelji mogu odlagati samo biološki otpad, odnosno suho ili ocvalo cvijeće kao i lončanice sa kojih treba ukloniti plastični lončić. U kante za
Više >>