Pogrebne usluge Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230, int 124

10.10.2019

Nova odijela za OJ Groblje
Nabavljena su nova odijela za OJ Groblje od tvrtke Trgo-leptir d.o.o. iz Rijeke.
Više >>

18.10.2019

Prodaja kamenog granulata
Na gradskom groblju u Rovinju pruža se usluga uređenja grobnog mjesta , te ugradnja kamenog granulata.
Više >>