Pogrebne usluge Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr., 052/ 813 230, int 124

Press cliping

U ROVINJU MOGUĆE KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA BEZ PLAĆANJA NAKNADE
Besplatno onima koji su grob platili prije rujna 1947.

ROVINJ -
Pred djelatnicima Komunalnog servisa, gradskog poduzeća koje upravlja grobljem, sve su učestaliji zahtjevi za priznavanjem prava korištenja grobnog mjesta (grobnice) na neodređeno vrijeme i bez plaćanja naknade. Riječ je uglavnom o korisnicima ili njihovim nasljednicima koji tvrde da su pravo korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme stekli do 15. rujna 1947. godine, da su do tada platili propisanu naknadu te da nema potrebe »da im uprava groblja dodjeljuje grobno mjesto koje su oni već ranije kupili«. U obrazloženju zahtjeva navode da se odredba novog Zakona o grobljima iz 1998. godine, koji uvodi institut korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme, ne odnosi na njih jer su oni već stekli pravo korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme te platili važeću naknadu.

Slijedom tih upita, na posljednjoj je sjednici Gradskog vijeća dopunjena Odluka o upravljanju grobljima koja definira kategorije korisnika grobnih mjesta kojima se priznaje pravo da se rješenjem o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme ne obavezuju plaćati naknadu. Međutim, da bi ih se i oslobodilo te obveze, moraju upravi groblja dostaviti potvrdu o naknadi plaćenoj do 15. rujna 1947. godine za trajno korištenje grobnog mjesta, te potvrdu o urednom plaćanju godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta od 1998. godine do trenutka podnošenja zahtjeva. Pravo na dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme bez naknade bit će priznato i osobama koje su ga naslijedile, a tu činjenicu mogu potkrijepiti dokazom o nasljeđivanju u izvorniku ili javno ovjerenom fotokopijom u kojoj je izričito navedeno na koga je prenijeto pravo nad grobnim mjestom.

Od direktora Komunalnog servisa Marka Paliage saznajemo da je do sada zaprimljeno 40-ak zahtjeva za priznavanjem prava korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme i bez plaćanja naknade.

- Nakon što Gradsko vijeće usvoji dopune Odluke o upravljanju grobljima započet će obrada i analiza svih prikupljenih zahtjeva. Osobno, očekujem da će ih polovica zadovoljiti kriterije i biti oslobođena plaćanja nakade. Napominjem da se to isključivo odnosi na slučajeve starih grobnica i arkada, veli Paliaga.

N. O. RADIĆ