Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 17.12.2019

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA U PJ TRŽNICA I PARKIRALIŠTA

Dana 17.12.2019. KOMUNALNI SERVIS d.o.o. Rovinj obavio je deratizaciju na instalacijama opreme parkirališta i deratizaciju i dezinsekciju u prostorima gradske tržnice, a sve prema planu koji obuhvaća navedene postupke 2 puta godišnje. Radove su izveli djelatnici Zavoda za zdravstvo Istarske županije iz Pule uz pomoć radnika PJ tržnice i parkirališta.