Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 10.06.2019

NOVOSTI - TRŽNICA

Radnici KOMUNALNOG SERVISA d. o. o. koji su raspoređeni na poslovima čišćenja i održavanja gradske tržnice i parkirališta (PJ Tržnica i parkirališta), a koji se inače brinu i o čistoći gradske luke ovih dana pojačano čiste kameno opločenje na velikom molu od trave i ostalih biljaka. Radovi se izvode ručno i trajati će dva dana.