Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 11.03.2019

TRŽNICA NOVOSTI

Dana  11. ožujka 2019. godine radnici KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. (OJ Tržnica i OJ Odvoz otpada) dopremili su štandove na prostoru „C“ gradske tržnice kako bi ih oličili i pripremili za nadolazeću turističku sezonu.