Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 15.11.2018

TRŽNICA NOVOSTI

Dana 15. studenog 2018. godine radnici KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. (OJ Tržnica i OJ Odvoz otpada) otpremili su štandove sa prostora „C“ gradske tržnice. Štandovi su preneseni u skladište na Gripolama.