Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

06.03.2007

Ribarnica
Komunalni servis je opremio ribarnicu novim posebnim inox košićima radi bolje organizacije, higijene i funkcioniranja iste. Košiće je isporučilo poduzeće SIKO po cijeni od 6.000 Kn + PDV.Ukupno je nabavljeno 6 koševa.
Više >>

14.03.2007

ZATVORENA TRŽNICA I TOČIONA VINA
Komunalni servis započeo je sa rekonstrukcijom i prenamjenom dijela prizemlja postojeće građevine u poslovni prostor – točiona vina i zatvorena tržnica, na Trgu Valdibora u Rovinju. Zatvorena tržnica namijenjena je za prodaju lako kvarljivih namirnica biljnog i životinjskog porijekla, čime
Više >>

17.03.2007

Novosti ribarnica
U sklopu korištenja prodajnog mjesta u ribarnici radi prodaje svježe ribe , mekušaca i školjki, a u svezi pridržavanja Tržnog reda , Komunalni servis je naložio obvezno nošenje zaštitne pregače sa logom Komunalnog servisa d.o.o. svakom korisniku prodajnog mjesta u gradskoj ribarnici (
Više >>

17.03.2007

Tržnica
Komunalni servis d.o.o. je u cilju uljepšavanja centra grada i izgleda gradske tržnice , “ukinuo” mini deponiju na gradskoj tržnici i napravio reorganizaciju usluge odvoza otpada sa gradske tržnice i ribarnice . Tim činom maknuti su press kontejneri za otpad i preše, otpad se trenutno
Više >>