Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

26.06.2007

Tržnica Novosti
Komunalni servis d.o.o. je u cilju što kvalitetnijeg i efikasnijeg čišćenja zatvorenih prostora gradske tržnice (ribarnica i novi prostor D) nabavio moderan stroj za usisavanje i pranje sa četkama na električni pogon. Investicija je vrijedna 10.039,00 kn + PDV, a isporučitelj opreme je
Više >>