Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

25.01.2010

Novosti
Komunalni servis d.o.o. nabavio je i postavio na prostoru A gradske tržnice (ribarnica) nove garderobne ormariće. Isti su namijenjeni našim dragim korisnicima za odlaganje osobnih stvari, te za presvlačenje čistača gradske tržnice
Više >>