Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 25.01.2010

Novosti

Komunalni servis d.o.o. nabavio je i postavio na prostoru A gradske tržnice (ribarnica) nove garderobne ormariće. Isti su namijenjeni našim dragim korisnicima za odlaganje osobnih stvari, te za presvlačenje čistača gradske tržnice . Investicija je vrijedna 9.889,00 kn + PDV, a isporučitelj opreme je firma „MetaloBox“ iz Čakovca.