Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

24.01.2011

NOVOSTI
Komunalni servis d.o.o. nabavio je za zimske potrebe dva kolica za posipavanje soli u vrijednosti od 5.416,00 kn uvećano za pdv. Kolica za posipavanje soli napravljena su od nehrđajućeg čelika sa spremnikom za 35 l materijala, tokom upotrebe kolica moguća je i regulacija intenziteta sipanja
Više >>