Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

12.07.2011

Novosti Tržnica
Komunalni servis d.o.o. Rovinj nabavio je dana 11.07.2011.g. za potrebe prostora A (ribarnica) ledomat za ljuskasti led sa spremnikom od 240 kg te uređaj za omekšavanje vode protiv kamenca (automatski depurator
Više >>