Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 12.07.2011

Novosti Tržnica

Komunalni servis d.o.o. Rovinj nabavio je dana 11.07.2011.g. za potrebe prostora A (ribarnica) ledomat za ljuskasti led sa spremnikom od 240 kg te uređaj za omekšavanje vode protiv kamenca (automatski depurator). Cijena leda sukladno važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o. iznosi 1,01 kn/kg. Isporučitelj opreme je Obrt za popravak elektro i frigo aparata "FRIGOKRET" iz Okreti, a ukupna vrijednost investicije iznosi 30.250,00 kn uvećano za PDV.