Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

21.08.2012

OBAVIJEST
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 1.rujna.2012. na zatvorenim parkiralištima Valdibora doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o.. Tako će u periodu od 1.rujna.2012. do 30.rujna.2012. vrijediti
Više >>