Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

03.06.2015

Poziv !
ZAINTERESIRANIM KORISNICIMA
Više >>

09.06.2015

Poziv za zakup štandova tržnica C
KOMUNALNI SERVIS d.o.o. Rovinj, Trg na Lokvi 3/a,  objavljuje
Više >>

11.06.2015

NOVOSTI TRŽNICA
NOVOSTI – GRADSKA TRŽNICA
Više >>