Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

Objavljeno: 03.06.2015

Poziv !

ZAINTERESIRANIM KORISNICIMA

 

 

Predmet : Poziv za dostavu ponuda za slobodna prodajna mjesta na prostoru B gradske tržnice u Rovinju po 50% nižoj godišnjoj cijeni

 

Poštovani,

 

 

temeljem Odluke o izmjeni i dopuni, Odluke o uvjetima davanja na korištenje slobodnih prodajnih mjesta na prostoru „B“ gradske tržnice br.1098/08-3a od 22. travnja 2008., Komunalni servis d.o.o. poziva zainteresirane strane da  do 15. lipnja 2015. g. na Ur.br. u sjedištu društva dostave zahtjev za sklapanje jednogodišnjeg Ugovora po 50% nižoj godišnjoj cijeni i to za slijedeća slobodna prodajna mjesta: 3, 7 i 8 u redu III, 8 u redu V, 10, 11, 12, 13 u redu IX i 6, 11, 12, 13 u redu X.

 

Pravo na dodjelu slobodnih prodajnih mjesta ostvaraju korisnici koji već koriste dva prodajna mjesta ( i po Odluci mogu zakupiti najviše dva prodajna mjesta), kojima se dozvoljava zakup za još najviše do dva nova slobodna prodajna mjesta, te korisnici koji već koriste četiri prodajna mjesta ( i po Odluci mogu zakupiti najviše četiri prodajna mjesta), kojima se dozvoljava  zakup za još najviše do četiri nova slobodna prodajna mjesta.

 

S poštovanjem,

 UPRAVA