Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

20.11.2017

TRŽNICA NOVOSTI
Dana 17. studenog 2017. godine radnici Komunalnog servisa d.o.o. (OJ Tržnica i OJ Odvoz otpada) otpremili su štandove sa prostora „C“ gradske tržnice. Štandovi su preneseni u skladište na Gripolama.
Više >>

20.11.2017

TRŽNICA NOVOSTI
Dana 16. studenog 2017. godine zamijenjen je dotrajali alarmni sustav prostora A i D gradske tržnice. Radove i montažu opreme ukupne vrijednosti od 6.207,50 kn sa PDV-om je izveo Obrt za sigurnosne sustave i komunikaciju „Sikurit“ iz Pule.
Više >>