Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

11.12.2017

TRŽNICA NOVOSTI
Komunalni servis d.o.o. je u sklopu programa rada za 2017 nabavio 10 komada novih podnica za potrebe Gradske ribarnice. Podnice je isporučila tvrtka LENCO d.o.o. iz Rijeke po cijeni od 12.000,00 kuna.
Više >>

14.12.2017

TRŽNICA NOVOSTI
Dana 12.12.2017.g. na gradskoj tržnici u Rovinju pušten je u rad bankomat Raiffeisenbank Austria d.d
Više >>

21.12.2017

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA U PJ TRŽNICA I PARKING
Dana 20.12.2017.g. Komunalni servis d.o.o. Rovinj obavio je deratizaciju na instalacijama opreme parkirališta i deratizaciju i dezinsekciju u prostorima gradske tržnice, a sve prema planu koji obuhvaća navedene postupke 2 puta godišnje. Radove su izveli djelatnici Zavoda za zdravstvo
Više >>