Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

11.06.2017

Rashladni ormar za skladištenje svježe ribe
Komunalni servis d.o.o. Rovinj nabavio za potrebe korisnika gradske ribarnice i ostalih ribara sa područja grada Rovinja  rashladni ormar za skladištenje svježe ulovljene ribe
Više >>

19.06.2017

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA U PJ PARKIRALIŠTA I TRŽNICA
Dana 19.06.2017.g.  Komunalni servis d.o.o. Rovinj obavio je deratizaciju na instalacijama opreme parkirališta i deratizaciju i dezinsekciju u prostorima gradske tržnice, a sve prema planu koji obuhvaća navedene postupke 2 puta godišnje. Radove su izveli djelatnici Zavoda za
Više >>