Tržnica Kristijan Laginja, mag.ing.el., 052/ 813 230; int 135

10.06.2019

NOVOSTI - TRŽNICA
Radnici KOMUNALNOG SERVISA d. o. o. koji su raspoređeni na poslovima čišćenja i održavanja gradske tržnice i parkirališta (PJ Tržnica i parkirališta), a koji se inače brinu i o čistoći gradske luke ovih dana pojačano čiste kameno opločenje na velikom molu od trave i
Više >>

11.06.2019

TRŽNICA - NOVOSTI
            Dana 11.06.2019. KOMUNALNI SERVIS d.o.o. Rovinj obavio je deratizaciju na instalacijama opreme parkirališta i deratizaciju i dezinsekciju u prostorima gradske tržnice, a sve prema planu koji obuhvaća navedene postupke 2 puta
Više >>

12.06.2019

NOVOSTI - TRŽNICA
LIČENJE KOŠIĆA U GRADU ROVINJ – ROVIGNO Oličeno je stotinjak košića u užem centru grada Rovinja.
Više >>