Uprava i nadzor

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada – na snazi od 01.07.2018.

Grad Rovinj-Rovigno (Cjenik se primjenjuje u roku od 30 dana od dana ove objave.)

Općina Bale-Valle (Cjenik se primjenjuje u roku od 30 dana od dana ove objave.)

Općina Kanfanar (Cjenik se primjenjuje u roku od 30 dana od dana ove objave.

Općina Žminj (Cjenik se primjenjuje u roku od 30 dana od dana ove objave.)

 

ARHIVA -  01.07.2019. - 25.04.2019.