Uprava i nadzor

Objavljeno: 05.03.2019

JAVNA NABAVA I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA KONTROLE I NAPLATE USLUGE JAVNOG PARKIRANJA NA PARKIRALIŠTU POD NAPLATOM U ROVINJU

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Predmet nabave: Javna nabava i implementacija sustava kontrole i naplate usluge javnog pariranja na parkiralištu pod naplatom u Rovinju

Broj objave: 2019/S 0F2- 0008000

Datum slanja: 05.03.2019.

Rok za dostavu ponude: 26.03.2019. do 12:00:00 sati

Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave

Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:

https://eojn.nn.hr