Uprava i nadzor

Objavljeno: 13.12.2018

JAVNA NABAVA GORIVA

JAVNA NABAVA GORIVA

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS  d.o.o.

Predmet nabave: Nabava goriva

Broj objave: 2018/S 0F2-0035071

Datum slanja: 12.12.2018

Rok za dostavu ponude: 4.siječnja 2019.g. do 12:00:00 sati

Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave

Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:

https://eojn.nn.hr