Uprava i nadzor

Objavljeno: 13.12.2018

JAVNA NABAVA NOVOG DVOKOMORNOG TERETNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE I PRIJEVOZ OTPADA UKUPNE ZAPREMNINE MIN 22m3

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS  d.o.o.

Predmet nabave: Nabava goriva

Broj objave: 2018/S 0F2-0035661

Datum slanja: 17.12.2018

Rok za dostavu ponude: 23.siječnja 2019.g. do 12:00:00 sati

Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave

Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:

https://eojn.nn.hr