Uprava i nadzor

18.01.2011

Nabava goriva za odlagalište Lokva Vidotto-poništenje
1. Nabava goriva EURODIZEL u 2011. godini za potrebe odlagališta otpada u Rovinju. Objava o poništenju nadmetanja/ispravku objave (male vrijed.) Objavljeno dana 13.01.2011 https://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=1697A4D1-73D5-4259-AF27-B6B8A7A95644&action=show
Više >>

18.01.2011

Nabava novog teretnog vozila
2. Nabava novog teretnog vozila uz istovremen otkup rabljenog vozila Obavijest o sklopljenim ugovorima (male vrijed.) Objavljeno dana 13.01.2011 https://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=1732D346-B73A-4E61-9D71-E6C076847188&action=show
Više >>

18.01.2011

Izgradnja sustava javne odvodnje
1.Radovi gradnje dijela sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Rovinja Objavljeno dana 18.01.2011. https://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=6FCCA969-6609-4673-937A-6C6695C2CCD5&action=show
Više >>

18.01.2011

Ponovljeni natječaj-gorivo za odlagalište
Nabava goriva u 2011. g. za potrebe odlagališta otpada u Rovinju. Objavljeno dana 18.01.2011. https://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=E83890FE-E38E-46EF-8302-862C2C42DC7B&action=show
Više >>