Uprava i nadzor

09.01.2012

Nabava teretnog vozila
https://ponuda-jn.nn.hr/etender.aspx?action=SHOW&ID=da54d4f6-cdf3-48b2-b1d6-bea06d1e7eda Obavijest o sklopljenom ugovoru
Više >>

10.01.2012

Pravne usluge imovinsko pravni poslovi
Pravne usluge vezano za imovinsko pravne odnose https://ponuda-jn.nn.hr/etender.aspx?action=SHOW&ID=2d3a2504-7dec-4844-839c-0fa0feb318b0 Obavijest o početku postupka javne nabave
Više >>

16.01.2012

Pregled ugovora za 2010.
Pregled ugovora za 2010.
Više >>

16.01.2012

Pregled ugovora za 2011.
Pregled ugovora za 2011.
Više >>

20.01.2012

Eurodisel - nabava
Objavljeno dana: 20.1.2012. Nabava goriva Eurodiesel BS za potrebe odlagališta komunalnog otpada u Rovinju https://ponuda-jn.nn.hr/etender.aspx?action=SHOW&ID=760c0e11-a1d9-4a7e-82d0-ff2400ed0c9f Obavijest o sklopljenom ugovoru
Više >>

20.01.2012

Nabava goriva 2012
Objavljeno dana: 19.1.2012. https://ponuda-jn.nn.hr/etender.aspx?action=SHOW&ID=ad80b573-319b-4cc5-ad64-a3478d6360d6 Obavijest o sklopljenom ugovoru
Više >>