Uprava i nadzor

30.01.2017

Nova certifikacija po ISO normama
KOMUNALNI SERVIS d.o.o. je dana 24.01.2017. postalo ponosni vlasnik certifikata ISO 9001:2015 i 14001:2015 norme za sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, odobrene od strane Lloyd's Register Quality Assurance. Nova norma temelji se na rizicima koji prijete poslovanju Društva, i nač
Više >>