Uprava i nadzor

Objavljeno: 05.06.2019

BRŽE, JEFTIIJE I SIGURNIJE DO PLAĆENIH RAČUNA

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. od 03. lipnja 2019. omogućava ugovaranje nove platne usluge SEPA izravno terećenje. Navedena usluga donosi Vam uštedu vremena jer se platni nalozi provode automatski, uštedu novca jer su naknade za izvršenje naloga povoljnije i sigurnost da će Vaši računi biti plaćeni na vrijeme. SEPA izravno terećenje može zamjeniti i postojeće „trajne naloge“, te Vam osigurati točniju naplatu Vaših obaveza. Istu možete  ugovoriti u prostorijama KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. Rovinj, Trg na Lokvi 3/a, dok se za dodatne informacije možete obratiti naš broj telefona 052/813-230 ili na e-mail komunalniservis@rovinj.hr, te u Vašoj Banci.