Uprava i nadzor

Skupština društva

Skupštinu KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. čine slijedeći osnivači Društva:

  • Grad Rovinj-Rovigno
  • Općina Bale
  • Općina Kanfanar
  • Općina Žminj

U Skupštini Društva Grad Rovinj-Rovigno zastupaju: William Uljanić, Vlado Cvitić, Josip Pino Žužić, Gordan Trojanović. Svaki ovlašteni zastupnik raspolaže s 1/4 broja glasova koji pripadaju Gradu Rovinj-Rovigno.

U Skupštini Društva Općina osnivače zastupaju njihovi zakonski zastupnici ili osobe po punomoći.