Uprava i nadzor

Uprava društva

ČLANOVI UPRAVE

Želimir Laginja, mag.oec.
Član uprave zastupa samostalno i pojedinačno
Ognjen Pulić, mag.ing.aedif.
Član uprave zastupa samostalno i pojedinačno