Dobrodošli na Internet stranice Komunalnog servisa d.o.o., Rovinj

Čistoća

14.09.2018

Odvoz otpada
Djelatnici Komunalnog servisa d.o.o. do kraja rujna odvoziti će otpad iz starogradske jezgre u tri smjene.
Više >>
Parkirališta

13.09.2018

Prijenosni sanitarni čvor za manifestacije
Postavljen je prijenosni sanitarni čvor za manifestacije u ulici Obala Pina Budicina u Gradu Rovinj -  Rovigno, za vrijeme trajanja gradske manifestacije Sv. Eufemije 15. i 16. rujna 2018.g.
Više >>
Čistoća

12.09.2018

Redovno održavanje dječijih igrališta
Redovno održavanje dječijih igrališta na području grada, prigradskih naselja i Rovinjskog Sela.
Više >>
Čistoća

03.09.2018

Reciklažno dvorište Vidotto - Obrada selektivno skupljenog otpada
Uslugu skupljanja, selekcije, obrade i zbrinjavanja glomaznog otpada, a koji potjeće iz kućanstava vršimo bez posebne naknade od građana. Otpad obrađujemo na odlagalištu Lokva Vidotto, a zbrinjavamo u ŽGCO Kaštijun u Puli.
Više >>
Tržnica

31.08.2018

NOVOSTI
Postavljen je prijenosni sanitarni čvor za manifestacije na trgu Pignaton u Gradu Rovinj -  Rovigno, za vrijeme trajanja gradske manifestacije Rovinjske noći 01. i 02. rujna 2018.g.
Više >>
Parkovi i zelenilo

29.08.2018

Grabljanje zelenih površina
U tijeku je grabljanje iglica u Aleji Ruđer Bošković.
Više >>
Parkirališta

29.08.2018

OBAVIJEST - ZATVORENA PARKIRALIŠTA
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 1.rujna.2018. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti ,Concetta i Nova Hladnjača doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o
Više >>
Parkirališta

29.08.2018

OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA
Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 1.09.2018. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku Komunalnog servisa d.o.o.. U periodu od 1.09.2018. do 15.10.2018. vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:
Više >>