Dobrodošli na Internet stranice Komunalnog servisa d.o.o., Rovinj

Parkovi i zelenilo

17.08.2016

Grabljanje borovih iglica u Parku hrvatskih branitelja
U tijeku je grabljanje odbačenih iglica alepskog bora u Parku hrvatskih branitelja.
Više >>
Parkovi i zelenilo

24.07.2016

Uređenje Istarske ulice
Nakon što su površine ispod borova očišćene i pograbljane, nastavlja se pljevljenje cvijetnih gredica u Istarskoj ulici.
Više >>
Parkovi i zelenilo

19.07.2016

Uklanjanje borova
Na više lokacija došlo je do vjetroizvala. Najviše su stradali borovi na Punta corrente gdje borovi nisu izdržali udare vjetra.
Više >>
Parkovi i zelenilo

13.07.2016

Utjecaj visokih temperatura na borove
Usljed visokih temperatura dolazi do povećanog broja puknutih grana na borovima i do rušenja cijelih stabala. Djelatnici Komunalnoga servisa redovnim obilascima pokušavaju ukloniti sva potencijalno opasna stabla i uklanjaju puknute grane.
Više >>
Parkovi i zelenilo

13.07.2016

Uređenje livade bolničko naselje
Nakon što je postavljeno navodnjavanje u tijeku je čišćenje površine. Uklanja se kamenje i priprema teren za sjetvu trave.
Više >>

ANKETA KOMUNALNOG SERVISA
ocijenite naše usluge!

Za popunjavanje UPITNIKA:
upitnik

Za pregledavanje REZULTATA:
rezultatiZadovoljstvo građana Rovinja komunalnim uslugama 2015


Green4grey

Turistički cvijet