Dobrodošli na Internet stranice Komunalnog servisa d.o.o., Rovinj

Parkovi i zelenilo

20.11.2017

NOVOSTI – JESENSKO OREZIVANJE GRMLJA
Djelatnici PJ Parkovi i zelenilo nastavljaju sa jesenskom rezidbom, orezuju se grmovi i stabla uz prometnice.
Više >>
Parkirališta

20.11.2017

PARKIRALIŠTE NOVOSTI
Neumorni radnici na održavanju parking opreme uklonili su još jedan nedoličan  grafit.
Više >>
Tržnica

20.11.2017

TRŽNICA NOVOSTI
Dana 17. studenog 2017. godine radnici Komunalnog servisa d.o.o. (OJ Tržnica i OJ Odvoz otpada) otpremili su štandove sa prostora „C“ gradske tržnice. Štandovi su preneseni u skladište na Gripolama.
Više >>
Tržnica

20.11.2017

TRŽNICA NOVOSTI
Dana 16. studenog 2017. godine zamijenjen je dotrajali alarmni sustav prostora A i D gradske tržnice. Radove i montažu opreme ukupne vrijednosti od 6.207,50 kn sa PDV-om je izveo Obrt za sigurnosne sustave i komunikaciju „Sikurit“ iz Pule.
Više >>
Čistoća

02.11.2017

NOVOSTI - PRANJE KONTEJNERA PO OPĆINAMA BALE, KANFANAR I ŽMINJ
Komunalni servis d.o.o. je započeo sa višednevnim pranjem kontejnera po Općinama Bale, Kanfanar i Žminj.
Više >>
Pogrebne usluge

25.10.2017

GRADSKO GROBLJE - NOVOSTI
U tijeku je uređenje groblja i sadnja krizantema ispred gradskog groblja.
Više >>
Pogrebne usluge

23.10.2017

GRADSKO GROBLJE - OBAVIJEST
Na gradskom groblju Rovinj pruža se usluga uređenja grobnog mjesta, te ugradnja kamenog granulata.
Više >>
Parkovi i zelenilo

20.10.2017

NOVOSTI - PARKOVI I ZELENILO
Počela je sadnja zimskog jednogodišnjeg cvijeća.
Više >>

ANKETA KOMUNALNOG SERVISA
ocijenite naše usluge!

Za popunjavanje UPITNIKA:
upitnik

Za pregledavanje REZULTATA:
rezultatiZadovoljstvo građana Rovinja komunalnim uslugama 2016


Green4grey

Turistički cvijet